hamlet of a village

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_75


hamlet of a village
przysiółek wsi


Brak oficjalnej definicji w "Ustawie o nazwach urzędowych miejscowości i jednostek fizjograficznych".
No official definition in the "Act on official names of localities and physiographic units".
Przysiółek wsi jest odrębną jednostką osadniczą, rodzajem miejscowości, zawsze ma swoją nazwę własną. Przysiółki wsi występują głównie w woj. podkarpackim, małopolskim oraz w świętokrzyskim. W sumie jest ich 11580.
The hamlet of a village is a separate settlement unit, a kind of locality, always has its particular name. Hamlets of villages occur mainly in Podkarpackie, Małopolskie, and Świętokrzyskie voivodships. In total, there are 11 580 hamlets of villages in Poland.

  • hasProperFunction value function1

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Izabela Karsznia
isDefinedBy "Hamlet of a village is a hamlet, for which a superior unit is a village."@en
"Przysiółek wsi jest to przysiółek, dla którego jednostką nadrzędną jest wieś."@pl
comment "Brak oficjalnej definicji w "Ustawie o nazwach urzędowych miejscowości i jednostek fizjograficznych"."@pl
"No official definition in the "Act on official names of localities and physiographic units"."@en
"Przysiółek wsi jest odrębną jednostką osadniczą, rodzajem miejscowości, zawsze ma swoją nazwę własną. Przysiółki wsi występują głównie w woj. podkarpackim, małopolskim oraz w świętokrzyskim. W sumie jest ich 11580."@pl
"The hamlet of a village is a separate settlement unit, a kind of locality, always has its particular name. Hamlets of villages occur mainly in Podkarpackie, Małopolskie, and Świętokrzyskie voivodships. In total, there are 11 580 hamlets of villages in Poland. "@en
label "hamlet of a village"@en
"przysiółek wsi"@pl
type owl:Class
subClassOf hamlet
seeAlso przysiolekWsi
Q41970180
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hasExternalIdentifier "75"^^