published papers

Show all

2017

Związek, Tomasz

Kuźnica w Stobnie. Uwagi osadnicze na marginesie edycji przywileju dla rudnika Jana Gelinghausa z 1560 roku Book Chapter

In: Michał; Śnieżko Dzik, Grzegorz (Ed.): Fines testis temporum. Studia ofiarowane Profesor Elżbiecie Kowalczyk-Heymanw pięćdziesięciolecie pracy naukowej, pp. 127-147, 2017.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Environmental History, Historical Geography, History of the Polish-Lithuanian Commonwealth, Material Culture Studies, Medieval Archaeology, Polish History