The Free City of Danzig (1920-1939)

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_5


The Free City of Danzig (1920-1939)


Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939)As Subject:
predicate object
startsDominationAt "1920-01-01"^^
creator Witold Matwiejczyk
hasEnd "1939-12-31"^^
endsDominationAt "1939-12-31"^^
label "The Free City of Danzig (1920-1939)"@en
"Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939)"@pl
type owl:NamedIndividual
administrative system
hasScope "terytorium Wolnego Miasta Gdańska"^^
seeAlso Skubiszewski K., Zachodnia granica Polski
Mikos S., Wolne Miasto Gdańsk a Liga Narodów 1920-1939
Podlaszewski M., Ustrój polityczny Wolnego Miasta Gdańska w latach 1920-1933
Stępniak H., Polska i Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939)
Województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdańsk
"https://www.wikidata.org/wiki/Q216173"^^
hasBeginning "1920-01-01"^^
individualHasExternalIdentifier "5"^^