voivodeship (The Second Polish Republic)

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_11


voivodeship (The Second Polish Republic)
województwo (Rzeczpospolita Polska (1918-1939))


Ustawy z lat 1919-1925 decydowały o utworzeniu poszczególnych województw (jako ostatnie zostało utworzone woj. wileńskie); na poziomie województwa (III stopień) klasyfikowane było także w ramach podziału terytorialnego administracji zespolonej miasto Warszawa, Mielcarek, s. 52.

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Second Polish Republic
comment "Ustawy z lat 1919-1925 decydowały o utworzeniu poszczególnych województw (jako ostatnie zostało utworzone woj. wileńskie); na poziomie województwa (III stopień) klasyfikowane było także w ramach podziału terytorialnego administracji zespolonej miasto Warszawa, Mielcarek, s. 52."@pl
altLabel "province"@en
"vojvodship"@en
label "voivodeship (The Second Polish Republic)"@en
"województwo (Rzeczpospolita Polska (1918-1939))"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
hasExternalIdentifier "11"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_50