voivodeship

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_11


voivodeship
województwo


Ustawy z lat 1919-1925 decydowały o utworzeniu poszczególnych województw (jako ostatnie zostało utworzone woj. wileńskie); na poziomie województwa (III stopień) klasyfikowane było także w ramach podziału terytorialnego administracji zespolonej miasto Warszawa, Mielcarek, s. 52.

  • BFO_0000050 some administrative_type_12

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Second Polish Republic
comment "Ustawy z lat 1919-1925 decydowały o utworzeniu poszczególnych województw (jako ostatnie zostało utworzone woj. wileńskie); na poziomie województwa (III stopień) klasyfikowane było także w ramach podziału terytorialnego administracji zespolonej miasto Warszawa, Mielcarek, s. 52."@pl
altLabel "province"@en
"vojvodship"@en
label "voivodeship"@en
"województwo"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
hasExternalIdentifier "11"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_50