The Second Polish Republic

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_1


Rzeczpospolita Polska (1918-1939)


The Second Polish RepublicChronologia obowiązywania systemu administracyjnego ma charakter generalny. Obejmuje także okres kształtowania się systemu administracyjnego w okresie przejściowym po odzyskaniu niepodległości.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskie z 17 marca 1921 r.; Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej; Ustawa z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego. (tzw. ustawa scaleniowa)
The chronology of the administrative system is of gerenal nature. it covers also the origins of the system in the transition period after regaining independence

As Subject:
predicate object
startsDominationAt "1918-01-01"^^
creator Bogumił Szady
hasEnd "1939-12-31"^^
endsDominationAt "1939-12-31"^^
comment "Chronologia obowiązywania systemu administracyjnego ma charakter generalny. Obejmuje także okres kształtowania się systemu administracyjnego w okresie przejściowym po odzyskaniu niepodległości."@pl
"Konstytucja Rzeczypospolitej Polskie z 17 marca 1921 r.; Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej; Ustawa z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego. (tzw. ustawa scaleniowa)"@pl
"The chronology of the administrative system is of gerenal nature. it covers also the origins of the system in the transition period after regaining independence"@en
hasLegalBasis "Konstytucja Rzeczypospolitej Polskie z 17 marca 1921 r.; Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej; Ustawa z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego. (tzw. ustawa scaleniowa)"^^
label "Rzeczpospolita Polska (1918-1939)"@pl
"The Second Polish Republic"@en
type owl:NamedIndividual
administrative system
hasScope "terytorium II RP"^^
seeAlso Mielcarek A.J., Podziały terytorialno-administracyjne II Rzeczypospolitej w zakresie administracji zespolonej
Wojtkowiak S., Państwowe, administracyjne, wojskowe i wyznaniowe podziały terytorialne na ziemiach polskich
Gałędek M., Ustrój administracji ogólnej na Wileńszczyźnie w okresie międzywojennym
Dziobek-Romański J., Proces ujednolicania ustroju samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej
Tarnowska A., Z dziejów unifikacji administracji II Rzeczypospolitej
Tarnowska A., Niedostatki unifikacji administracji ogólnej
Kallas M., Województwo w Drugiej Rzeczypospolitej
Lewandowska-Malec I., Próba zreformowania podziału terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1928-1933
hasBeginning "1918-01-01"^^
individualHasExternalIdentifier "1"^^