charter town (The Duchy of Pomerania (1230-1648))

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_116


charter town (The Duchy of Pomerania (1230-1648))
miasto polokacyjne (Księstwo Pomorskie (1230-1648))


Miasta pokolokacyjne zastąpiły wcześniejszy, rodzimy (słowiański) system grodów kasztelańskich. Władzę sprawowali w nich w imieniu księcia mianowani spośród mieszczan sołtysi (sculteti) zwani również wójtami lub podwójtami (advocati minores, subadvocati).

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Duchy of Pomerania (1230-1648)
comment "Miasta pokolokacyjne zastąpiły wcześniejszy, rodzimy (słowiański) system grodów kasztelańskich. Władzę sprawowali w nich w imieniu księcia mianowani spośród mieszczan sołtysi (sculteti) zwani również wójtami lub podwójtami (advocati minores, subadvocati)."@pl
label "charter town (The Duchy of Pomerania (1230-1648))"@en
"miasto polokacyjne (Księstwo Pomorskie (1230-1648))"@pl
type owl:Class
subClassOf town (The Duchy of Pomerania (1230-1648))
hasExternalIdentifier "116"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_40