land

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_117


Land
land
ziemia


Dawne opola przekształcono w niewielkie jednostki terytorialne (Land), stanowiące zespół dóbr panującego, lub obszary będące lennami wielkich feudałów. Władzę sprawują wójtowie.

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Duchy of Pomerania (1230-1648)
comment "Dawne opola przekształcono w niewielkie jednostki terytorialne (Land), stanowiące zespół dóbr panującego, lub obszary będące lennami wielkich feudałów. Władzę sprawują wójtowie."@pl
label "Land"@de
"land"@en
"ziemia"@pl
type owl:Class
subClassOf town
hasExternalIdentifier "117"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_40