land (The Duchy of Pomerania (1230-1648))

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_117


Land
land (The Duchy of Pomerania (1230-1648))
ziemia (Księstwo Pomorskie (1230-1648))


Dawne opola przekształcono w niewielkie jednostki terytorialne (Land), stanowiące zespół dóbr panującego, lub obszary będące lennami wielkich feudałów. Władzę sprawują wójtowie.

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Duchy of Pomerania (1230-1648)
comment "Dawne opola przekształcono w niewielkie jednostki terytorialne (Land), stanowiące zespół dóbr panującego, lub obszary będące lennami wielkich feudałów. Władzę sprawują wójtowie."@pl
label "Land"@de
"land (The Duchy of Pomerania (1230-1648))"@en
"ziemia (Księstwo Pomorskie (1230-1648))"@pl
type owl:Class
subClassOf town (The Duchy of Pomerania (1230-1648))
hasExternalIdentifier "117"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_40