rural bailiwick (The Duchy of Pomerania (1230-1648))

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_118


landwójtostwo (Księstwo Pomorskie (1230-1648))
rural bailiwick (The Duchy of Pomerania (1230-1648))


"Powstały przeważnie z dawnych kasztelanii, zarządzane przez landwójtów (advocatus maior, Grosswogt, Landwogt). Zakres władzy: sądy nad rycerstwem, sądy odwoławcze w sprawach miejskich i chłopów z domen panujących; zarząd domen książęcych i egzekucja powinności; nadzór nad zamkami książęcymi i miastami. Od poł. XVI wieku równolegle powstają okręgi zarządów domen. Okręgi zarządów domen powstawały w wyniku sekularyzacji i przejmowania przez książąt pomorskich dóbr kościelnych, jednak nie objęły terytorium całego kraju i „nie były jeszcze w pełnym tego słowa znaczeniu okręgami administracji państwowej” (Historia Pomorza, II, 1, s. 842)."

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Duchy of Pomerania (1230-1648)
comment ""Powstały przeważnie z dawnych kasztelanii, zarządzane przez landwójtów (advocatus maior, Grosswogt, Landwogt). Zakres władzy: sądy nad rycerstwem, sądy odwoławcze w sprawach miejskich i chłopów z domen panujących; zarząd domen książęcych i egzekucja powinności; nadzór nad zamkami książęcymi i miastami. Od poł. XVI wieku równolegle powstają okręgi zarządów domen. Okręgi zarządów domen powstawały w wyniku sekularyzacji i przejmowania przez książąt pomorskich dóbr kościelnych, jednak nie objęły terytorium całego kraju i „nie były jeszcze w pełnym tego słowa znaczeniu okręgami administracji państwowej” (Historia Pomorza, II, 1, s. 842).""@pl
label "landwójtostwo (Księstwo Pomorskie (1230-1648))"@pl
"rural bailiwick (The Duchy of Pomerania (1230-1648))"@en
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
hasExternalIdentifier "118"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_50