rural bailiwick (The Margraviate of Branderburg (1540-1713))

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_122


landwójtostwo (Marchia Brandenburska (1540-1713))
rural bailiwick (The Margraviate of Branderburg (1540-1713))


Landvogtei (landwójtostwo) (zwane również okręgiem, w którym władzę sprawuje Landeshauptmann). Powstało w XIV w. w wyniku zmian politycznych (zmiana dynastii) oraz osłabienia dawnego systemu wójtostw, spowodowanego obficie udzielanymi przez margrafów przywilejami ekonomicznymi i sądowniczymi dla miast, klasztorów i dóbr rycerskich. Ponadto kolonizacja pustek, zmuszała do tworzenia znacznie większych obszarów administracji lokalnej niż poprzednie wójtostwa.

  • P46i_forms_part_of some administrative_type_123

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Margraviate of Branderburg (1540-1713)
comment "Landvogtei (landwójtostwo) (zwane również okręgiem, w którym władzę sprawuje Landeshauptmann). Powstało w XIV w. w wyniku zmian politycznych (zmiana dynastii) oraz osłabienia dawnego systemu wójtostw, spowodowanego obficie udzielanymi przez margrafów przywilejami ekonomicznymi i sądowniczymi dla miast, klasztorów i dóbr rycerskich. Ponadto kolonizacja pustek, zmuszała do tworzenia znacznie większych obszarów administracji lokalnej niż poprzednie wójtostwa."@pl
altLabel "voyt's rural dominion"@en
label "landwójtostwo (Marchia Brandenburska (1540-1713))"@pl
"rural bailiwick (The Margraviate of Branderburg (1540-1713))"@en
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
hasExternalIdentifier "122"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_50