rural bailiwick

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_122


landwójtostwo
rural bailiwick


Landvogtei (landwójtostwo) (zwane również okręgiem, w którym władzę sprawuje Landeshauptmann). Powstało w XIV w. w wyniku zmian politycznych (zmiana dynastii) oraz osłabienia dawnego systemu wójtostw, spowodowanego obficie udzielanymi przez margrafów przywilejami ekonomicznymi i sądowniczymi dla miast, klasztorów i dóbr rycerskich. Ponadto kolonizacja pustek, zmuszała do tworzenia znacznie większych obszarów administracji lokalnej niż poprzednie wójtostwa.

  • BFO_0000050 some administrative_type_123

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Margraviate of Branderburg (1540-1713)
comment "Landvogtei (landwójtostwo) (zwane również okręgiem, w którym władzę sprawuje Landeshauptmann). Powstało w XIV w. w wyniku zmian politycznych (zmiana dynastii) oraz osłabienia dawnego systemu wójtostw, spowodowanego obficie udzielanymi przez margrafów przywilejami ekonomicznymi i sądowniczymi dla miast, klasztorów i dóbr rycerskich. Ponadto kolonizacja pustek, zmuszała do tworzenia znacznie większych obszarów administracji lokalnej niż poprzednie wójtostwa."@pl
altLabel "voyt's rural dominion"@en
label "landwójtostwo"@pl
"rural bailiwick"@en
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
hasExternalIdentifier "122"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_50