bailiwick

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_136


bailiwick
wójtostwo


Od XIV w. J. Tandecki, Struktury i podziały administracyjne w zakonie krzyżackim w Inflantach, [w:] Zakon Krzyżacki w Prusach i Inflantach. Podziały admiinistracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku, red. R. Czaja, A. Radzimiński, Toruń 2013, s. 171: "Od samego początku istnienia terytorium zakonnego w Inflantach podstawowymi jednostkami jego ustroju administracyjnego były wójtostwa (Vogtei) i komturstwa (Komturei), będące zarazem siedzibami krzyżackich konwentów zakonnych"

  • BFO_0000050 some administrative_type_139

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The State of the Teutonic Order (1226-1525)
comment "Od XIV w. J. Tandecki, Struktury i podziały administracyjne w zakonie krzyżackim w Inflantach, [w:] Zakon Krzyżacki w Prusach i Inflantach. Podziały admiinistracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku, red. R. Czaja, A. Radzimiński, Toruń 2013, s. 171: "Od samego początku istnienia terytorium zakonnego w Inflantach podstawowymi jednostkami jego ustroju administracyjnego były wójtostwa (Vogtei) i komturstwa (Komturei), będące zarazem siedzibami krzyżackich konwentów zakonnych""@pl
altLabel "district"@en
label "bailiwick"@en
"wójtostwo"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
seeAlso "http://dbpedia.org/page/Bailiwick"^^
hasExternalIdentifier "136"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_20