bailiwick (The State of the Teutonic Order (1226-1525))

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_136


bailiwick (The State of the Teutonic Order (1226-1525))
wójtostwo (Państwo Krzyżackie (1226-1525))


Od XIV w. J. Tandecki, Struktury i podziały administracyjne w zakonie krzyżackim w Inflantach, [w:] Zakon Krzyżacki w Prusach i Inflantach. Podziały admiinistracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku, red. R. Czaja, A. Radzimiński, Toruń 2013, s. 171: "Od samego początku istnienia terytorium zakonnego w Inflantach podstawowymi jednostkami jego ustroju administracyjnego były wójtostwa (Vogtei) i komturstwa (Komturei), będące zarazem siedzibami krzyżackich konwentów zakonnych"

  • P46i_forms_part_of some administrative_type_139

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The State of the Teutonic Order (1226-1525)
comment "Od XIV w. J. Tandecki, Struktury i podziały administracyjne w zakonie krzyżackim w Inflantach, [w:] Zakon Krzyżacki w Prusach i Inflantach. Podziały admiinistracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku, red. R. Czaja, A. Radzimiński, Toruń 2013, s. 171: "Od samego początku istnienia terytorium zakonnego w Inflantach podstawowymi jednostkami jego ustroju administracyjnego były wójtostwa (Vogtei) i komturstwa (Komturei), będące zarazem siedzibami krzyżackich konwentów zakonnych""@pl
altLabel "district"@en
label "bailiwick (The State of the Teutonic Order (1226-1525))"@en
"wójtostwo (Państwo Krzyżackie (1226-1525))"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
seeAlso "http://dbpedia.org/page/Bailiwick"^^
hasExternalIdentifier "136"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_20