commandery (The State of the Teutonic Order (1226-1525))

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_139


commandery (The State of the Teutonic Order (1226-1525))
komturstwo (Państwo Krzyżackie (1226-1525))


Do 1309 roku właściwie jedyny podział terytorialny; w latach 20. i 30. XIV w. - w wyniku likwidacji komturstwa ziemi chełmińskiej - powstały wójtostwo lipienieckie i nowomiejskie (potem bratiańskie), zaś w wyniku likwidacji komturstw unisławskiego i rogozińskiego powstały prokuratorstwo unisławskie i wójtostwo rogozińskie; wójtostwa istniały też na innych obszarach państwa. J. Tandecki, Podziały administracyjne państwa zakonnego w Prusach, [w:] Zakon Krzyżacki w Prusach i Inflantach. Podziały admiinistracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku, red. R. Czaja, A. Radzimiński, Toruń 2013, s. 30: "Od początku istnienia państwa zakonnego w Prusach podstawowymi jednostkami ustroju terytorialnego były komturstwa (Komturei), będące jednocześnie siedzibami krzyżackich konwentów zakonnych".

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The State of the Teutonic Order (1226-1525)
comment "Do 1309 roku właściwie jedyny podział terytorialny; w latach 20. i 30. XIV w. - w wyniku likwidacji komturstwa ziemi chełmińskiej - powstały wójtostwo lipienieckie i nowomiejskie (potem bratiańskie), zaś w wyniku likwidacji komturstw unisławskiego i rogozińskiego powstały prokuratorstwo unisławskie i wójtostwo rogozińskie; wójtostwa istniały też na innych obszarach państwa. J. Tandecki, Podziały administracyjne państwa zakonnego w Prusach, [w:] Zakon Krzyżacki w Prusach i Inflantach. Podziały admiinistracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku, red. R. Czaja, A. Radzimiński, Toruń 2013, s. 30: "Od początku istnienia państwa zakonnego w Prusach podstawowymi jednostkami ustroju terytorialnego były komturstwa (Komturei), będące jednocześnie siedzibami krzyżackich konwentów zakonnych"."@pl
label "commandery (The State of the Teutonic Order (1226-1525))"@en
"komturstwo (Państwo Krzyżackie (1226-1525))"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
seeAlso "https://www.wikidata.org/wiki/Q1434544"^^
hasExternalIdentifier "139"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_30