diocese

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_147


Diözese
diecezja
diocese
dioecesis


szczególną kategorią diecezji, jest diecezja metropolitalna zwana inaczej archidiecezją, pozostałe diecezje w metropolii nazywane są sufraganiami

  • BFO_0000051 some administrative_type_148

As Subject:
predicate object
isDefinedBy Latin Church
hiddenLabel "archidiecezja"@pl
"arcybiskupstwo"@pl
"biskupstwo"@pl
"sufragania"@pl
comment "szczególną kategorią diecezji, jest diecezja metropolitalna zwana inaczej archidiecezją, pozostałe diecezje w metropolii nazywane są sufraganiami"@pl
label "Diözese"@de
"diecezja"@pl
"diocese"@en
"dioecesis"@la
type owl:Class
subClassOf religious administrative region
seeAlso Diocese
11
300000799
Q665487
hasExternalIdentifier "147"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_200