diocese (Latin Church)

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_147


Diözese
diecezja (Kościół katolicki ob. łacińskiego)
diocese (Latin Church)
dioecesis


szczególną kategorią diecezji, jest diecezja metropolitalna zwana inaczej archidiecezją, pozostałe diecezje w metropolii nazywane są sufraganiami

  • P106i_forms_part_of some object_3012

  • P9i_forms_part_of min 0 administrative_type_148

As Subject:
predicate object
isDefinedBy Latin Church
hiddenLabel "archidiecezja"@pl
"arcybiskupstwo"@pl
"biskupstwo"@pl
"sufragania"@pl
comment "szczególną kategorią diecezji, jest diecezja metropolitalna zwana inaczej archidiecezją, pozostałe diecezje w metropolii nazywane są sufraganiami"@pl
label "Diözese"@de
"diecezja (Kościół katolicki ob. łacińskiego)"@pl
"diocese (Latin Church)"@en
"dioecesis"@la
type owl:Class
subClassOf religious administrative region
seeAlso Diocese
11
300000799
Q665487
hasExternalIdentifier "147"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_200