deanery

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_150


deanery
decanatus
decanatus ruralis
dekanat


podział na dekanaty był wprowadzany od XII wieku

As Subject:
predicate object
isDefinedBy Latin Church
hiddenLabel "archiprezbiterat"@pl
"wikariat okręgowy"@pl
comment "podział na dekanaty był wprowadzany od XII wieku"@pl
altLabel "deaconship"@en
"decanate"@en
label "deanery"@en
"decanatus"@la
"decanatus ruralis"@la
"dekanat"@pl
type owl:Class
subClassOf deanery-archpresbyterate-forane vicariate
seeAlso Deanery
9
Q385337
hasExternalIdentifier "150"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_230