deanery (Latin Church)

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_150


deanery (Latin Church)
decanatus
decanatus ruralis
dekanat (Kościół katolicki ob. łacińskiego)


podział na dekanaty był wprowadzany od XII wieku

As Subject:
predicate object
isDefinedBy Latin Church
hiddenLabel "archiprezbiterat"@pl
"wikariat okręgowy"@pl
comment "podział na dekanaty był wprowadzany od XII wieku"@pl
altLabel "deaconship"@en
"decanate"@en
label "deanery (Latin Church)"@en
"decanatus"@la
"decanatus ruralis"@la
"dekanat (Kościół katolicki ob. łacińskiego)"@pl
type owl:Class
subClassOf deanery-archpresbyterate-forane vicariate (Latin Church)
seeAlso Deanery
9
Q385337
hasExternalIdentifier "150"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_230