archpresbyterate (Latin Church)

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_151


archipresbyteratus
archiprezbiterat (Kościół katolicki ob. łacińskiego)
archpresbyterate (Latin Church)


dotyczy diecezji wrocławskiej oraz diecezji pruskich

As Subject:
predicate object
isDefinedBy Latin Church
hiddenLabel "dekanat"@pl
"wikariat okręgowy"@pl
comment "dotyczy diecezji wrocławskiej oraz diecezji pruskich"@pl
altLabel "archpresbiteriate"@en
label "archipresbyteratus"@la
"archiprezbiterat (Kościół katolicki ob. łacińskiego)"@pl
"archpresbyterate (Latin Church)"@en
type owl:Class
subClassOf deanery-archpresbyterate-forane vicariate (Latin Church)
seeAlso Archpriest
archpresbyterate
hasExternalIdentifier "151"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_230