archdeaconry (Latin Church)

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_153


archdeaconry (Latin Church)
archidiaconatus
archidiakonat (Kościół katolicki ob. łacińskiego)


podział na archidiakonaty był wprowadzany od XII wieku; archdiakonaty zostały zlikwidowane w II połowie XVIII i początku XIX wieku (zabór austriacki - 1782, 1805, zabór rosyjski - 1818, zabór pruski - 1821)

As Subject:
predicate object
isDefinedBy Latin Church
hiddenLabel "dziekania"@pl
"prepozytura"@pl
"terytorium"@pl
comment "podział na archidiakonaty był wprowadzany od XII wieku; archdiakonaty zostały zlikwidowane w II połowie XVIII i początku XIX wieku (zabór austriacki - 1782, 1805, zabór rosyjski - 1818, zabór pruski - 1821)"@pl
altLabel "archdeaconship"@en
label "archdeaconry (Latin Church)"@en
"archidiaconatus"@la
"archidiakonat (Kościół katolicki ob. łacińskiego)"@pl
type owl:Class
subClassOf archdeaconry-deaconry-provostship-territory (Latin Church)
seeAlso Archdeacon
300387197
Q16528361
hasExternalIdentifier "153"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_240