archdeaconry

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_153


archdeaconry
archidiaconatus
archidiakonat


podział na archidiakonaty był wprowadzany od XII wieku; archdiakonaty zostały zlikwidowane w II połowie XVIII i początku XIX wieku (zabór austriacki - 1782, 1805, zabór rosyjski - 1818, zabór pruski - 1821)

As Subject:
predicate object
isDefinedBy Latin Church
hiddenLabel "dziekania"@pl
"prepozytura"@pl
"terytorium"@pl
comment "podział na archidiakonaty był wprowadzany od XII wieku; archdiakonaty zostały zlikwidowane w II połowie XVIII i początku XIX wieku (zabór austriacki - 1782, 1805, zabór rosyjski - 1818, zabór pruski - 1821)"@pl
altLabel "archdeaconship"@en
label "archdeaconry"@en
"archidiaconatus"@la
"archidiakonat"@pl
type owl:Class
subClassOf archdeaconry-deaconry-provostship-territory
seeAlso Archdeacon
300387197
Q16528361
hasExternalIdentifier "153"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_240