district (Calvinist Church in the Polish-Lithuanian Commonwealth)

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_184


Distrikt
district (Calvinist Church in the Polish-Lithuanian Commonwealth)
dystrykt (Kościół kalwiński w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)


podział na dystrykty w Jednocie Małopolskiej został zniesiony w 1692 r.

  • P46i_forms_part_of some administrative_type_185

As Subject:
predicate object
isDefinedBy Calvinist Church in the Polish-Lithuanian Commonwealth
comment "podział na dystrykty w Jednocie Małopolskiej został zniesiony w 1692 r."@pl
altLabel "Seniorat"@de
"Superintendentur"@de
"seniorat okręgowy"@pl
"superintendentura"@pl
label "Distrikt"@de
"district (Calvinist Church in the Polish-Lithuanian Commonwealth)"@en
"dystrykt (Kościół kalwiński w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)"@pl
type owl:Class
subClassOf religious administrative region
hasExternalIdentifier "184"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_230