superintendency (Evangelical Church in Prussia 1817-1939)

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_198


Superintendentur
superintendency (Evangelical Church in Prussia 1817-1939)
superintendentura (Kościół ewangelicki w Prusach 1817-1939)


typ wprowadzony ze względu na podział niechtórych okręgów kościelnych (Kirchenkreis), np. Tilsit-Ragnit, na dwa "Superintendenturbezirke" w 1937 r.

  • P46i_forms_part_of some administrative_type_199

As Subject:
predicate object
isDefinedBy Evangelical Church in Prussia 1817-1939
comment "typ wprowadzony ze względu na podział niechtórych okręgów kościelnych (Kirchenkreis), np. Tilsit-Ragnit, na dwa "Superintendenturbezirke" w 1937 r."@pl
altLabel "Diözese"@de
"diocese"@en
label "Superintendentur"@de
"superintendency (Evangelical Church in Prussia 1817-1939)"@en
"superintendentura (Kościół ewangelicki w Prusach 1817-1939)"@pl
type owl:Class
subClassOf religious administrative region
seeAlso Superintendent_(ecclesiastical)
Kirchenkreis
hasExternalIdentifier "198"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_270