town commune

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_2


gmina miejska
town commune


Zgodnie z treścią konstytucji marcowej (1921) "Dla celów administracyjnych Państwo Polskie podzielone będzie w drodze ustawodawczej na województwa, powiaty i gminy miejskie i wiejskie, które będą równocześnie jednostkami samorządu terytorjalnego". Faktycznie cały okres międzywojenny charakteryzuje proces unifikacji terytorialnej administracji ogólnej, której celem jest likwidacja różnic między byłymi zaborami. Ostatnim ważnym aktem była likwidacja obszarów dworskich na terenie woj. poznańskiego oraz pomorskiego na mocy tzw. ustawy scaleniowej z 1933 r.

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Second Polish Republic
comment "Zgodnie z treścią konstytucji marcowej (1921) "Dla celów administracyjnych Państwo Polskie podzielone będzie w drodze ustawodawczej na województwa, powiaty i gminy miejskie i wiejskie, które będą równocześnie jednostkami samorządu terytorjalnego". Faktycznie cały okres międzywojenny charakteryzuje proces unifikacji terytorialnej administracji ogólnej, której celem jest likwidacja różnic między byłymi zaborami. Ostatnim ważnym aktem była likwidacja obszarów dworskich na terenie woj. poznańskiego oraz pomorskiego na mocy tzw. ustawy scaleniowej z 1933 r."@pl
label "gmina miejska"@pl
"town commune"@en
type owl:Class
subClassOf municipality
hasExternalIdentifier "2"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_10