ecclesiastical province (Evangelical Church in Prussia 1817-1939)

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_200


Kirchenprovinz
ecclesiastical province (Evangelical Church in Prussia 1817-1939)
prowincja kościelna (Kościół ewangelicki w Prusach 1817-1939)


s. 114: urząd generalnego superintendenta równoważny z sakrą biskupią
s. 45-46: w latach 1776-1793 rozwiązano konsystorze i nadzór przejęły urzędy rejencyjne, powrót do konsystorzy nastąpił w 1815 r., zakres działań konsystorzy był bardzo ograniczony a rolę zarządzającą pełniły urzędy rejencyjne; s. 47: konsystorz był na poziomie prowincji a więc nad rejencją, np. urzędnicy konsystorza w Poznaniu ściśle współpracowali z rejencją poznańską ale już z bydgoską nie

  • P46i_forms_part_of some administrative_type_201

As Subject:
predicate object
isDefinedBy Evangelical Church in Prussia 1817-1939
comment "s. 114: urząd generalnego superintendenta równoważny z sakrą biskupią"@pl
"s. 45-46: w latach 1776-1793 rozwiązano konsystorze i nadzór przejęły urzędy rejencyjne, powrót do konsystorzy nastąpił w 1815 r., zakres działań konsystorzy był bardzo ograniczony a rolę zarządzającą pełniły urzędy rejencyjne; s. 47: konsystorz był na poziomie prowincji a więc nad rejencją, np. urzędnicy konsystorza w Poznaniu ściśle współpracowali z rejencją poznańską ale już z bydgoską nie"@pl
altLabel "Diözese"@de
"General Superintendentur"@de
"Konsistorium"@de
"consistory"@en
"diecezja"@pl
"diocese"@en
"konsystorz prowincjonalny"@pl
label "Kirchenprovinz"@de
"ecclesiastical province (Evangelical Church in Prussia 1817-1939)"@en
"prowincja kościelna (Kościół ewangelicki w Prusach 1817-1939)"@pl
type owl:Class
subClassOf religious administrative region
seeAlso General_Superintendent
Consistory_(Protestantism)
28
Q1381335
Q5532221
hasExternalIdentifier "200"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_200