general consistory (Evangelical Church in Kingdom of Poland 1828-1849)

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_205


General Konsistorium
general consistory (Evangelical Church in Kingdom of Poland 1828-1849)
konsystorz generalny (Kościół ewangelicki w Królestwie Polskim 1828-1849)


s. 15: Warszawski Okręg Konsystorski nie został włączony do konsystorza generalnego w Petersburgu po 1832 roku, nie wykonano też żadnych ruchów w tym kiierunku po 1849 r. Wg. autora byłoby to korzystne i część duchownych to dostrzegała
s. 29: Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia publicznego zlikwidowała istniejące luterańskie konsystorze departamentowe utworzone po 1807 r.

As Subject:
predicate object
isDefinedBy Evangelical Church in Kingdom of Poland 1828-1849
comment "s. 15: Warszawski Okręg Konsystorski nie został włączony do konsystorza generalnego w Petersburgu po 1832 roku, nie wykonano też żadnych ruchów w tym kiierunku po 1849 r. Wg. autora byłoby to korzystne i część duchownych to dostrzegała"@pl
"s. 29: Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia publicznego zlikwidowała istniejące luterańskie konsystorze departamentowe utworzone po 1807 r."@pl
label "General Konsistorium"@de
"general consistory (Evangelical Church in Kingdom of Poland 1828-1849)"@en
"konsystorz generalny (Kościół ewangelicki w Królestwie Polskim 1828-1849)"@pl
type owl:Class
subClassOf religious administrative region
seeAlso Consistory_(Protestantism)
Q1381335
hasExternalIdentifier "205"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_220