voivodeship (Kingdom of Poland (1815-1837))

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_245


voivodeship (Kingdom of Poland (1815-1837))
województwo (Królestwo Polskie (1815-1836))


W 1815 wprowadzono podział na województwa, który pokrywał się z Departamentami z Księstwa Warszawskiego (M. Kallas, s. 238). W 1837 na mocy ukazu carskiego wprowadzono gubernie w miejsce województw.

  • P46i_forms_part_of some administrative_type_246

As Subject:
predicate object
isDefinedBy Kingdom of Poland (1815-1837)
comment "W 1815 wprowadzono podział na województwa, który pokrywał się z Departamentami z Księstwa Warszawskiego (M. Kallas, s. 238). W 1837 na mocy ukazu carskiego wprowadzono gubernie w miejsce województw."@pl
altLabel "province"@en
label "voivodeship (Kingdom of Poland (1815-1837))"@en
"województwo (Królestwo Polskie (1815-1836))"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
hasExternalIdentifier "245"^^
isSymbolisedByMeansOf Kingdom of Poland (1815-1837)