voivodeship

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_245


voivodeship
województwo


W 1815 wprowadzono podział na województwa, który pokrywał się z Departamentami z Księstwa Warszawskiego (M. Kallas, s. 238). W 1837 na mocy ukazu carskiego wprowadzono gubernie w miejsce województw.

  • BFO_0000050 some administrative_type_246

As Subject:
predicate object
isDefinedBy Kingdom of Poland (1815-1837)
comment "W 1815 wprowadzono podział na województwa, który pokrywał się z Departamentami z Księstwa Warszawskiego (M. Kallas, s. 238). W 1837 na mocy ukazu carskiego wprowadzono gubernie w miejsce województw."@pl
altLabel "province"@en
label "voivodeship"@en
"województwo"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
hasExternalIdentifier "245"^^
isSymbolisedByMeansOf Kingdom of Poland (1815-1837)