political district (The Duchy of Upper and Lower Silesia (1849-1918))

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_277


political district (The Duchy of Upper and Lower Silesia (1849-1918))
powiat polityczny (Księstwo Górnego i Dolnego Śląska (1849-1918))


chodzi o miasta, które wcześniej, jeszcze w XIX wieku, miały samorząd miejski; na interesującym nas obszarze było to Bielsko
it pertains to the towns, which previously, as early as the 19th c., had a town council. In the area in question such city was Bielsko

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Duchy of Upper and Lower Silesia (1849-1918)
comment "chodzi o miasta, które wcześniej, jeszcze w XIX wieku, miały samorząd miejski; na interesującym nas obszarze było to Bielsko"@pl
"it pertains to the towns, which previously, as early as the 19th c., had a town council. In the area in question such city was Bielsko"@en
label "political district (The Duchy of Upper and Lower Silesia (1849-1918))"@en
"powiat polityczny (Księstwo Górnego i Dolnego Śląska (1849-1918))"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
hasExternalIdentifier "277"^^
isSymbolisedByMeansOf The Duchy of Upper and Lower Silesia (1849-1918)