commune

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_279


commune
gmina


Niekiedy jako najniższą jednostkę administracyjną o charakterze pomocniczym podaje się dominia (wiejskie) i magistraty (miejskie). Rozporządzenia z 1848 r. uznały urzędy dominialne za organa tymczasowe sprawujące władzę na koszt i w imieniu państwa a nie dziedzica. Zniesiono je w 1855 r. a ich terytoria podzielono na gminy wiejskie i obszary dworskie.

  • BFO_0000050 some administrative_type_283

As Subject:
predicate object
isDefinedBy the Kingdom of Galicia and Lodomeria (1849-1866)
comment "Niekiedy jako najniższą jednostkę administracyjną o charakterze pomocniczym podaje się dominia (wiejskie) i magistraty (miejskie). Rozporządzenia z 1848 r. uznały urzędy dominialne za organa tymczasowe sprawujące władzę na koszt i w imieniu państwa a nie dziedzica. Zniesiono je w 1855 r. a ich terytoria podzielono na gminy wiejskie i obszary dworskie."@pl
label "commune"@en
"gmina"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
hasExternalIdentifier "279"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_10