commune (the Kingdom of Galicia and Lodomeria (1849-1866))

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_279


commune (the Kingdom of Galicia and Lodomeria (1849-1866))
gmina (Królestwo Galicji i Lodomerii (1849-1866))


Niekiedy jako najniższą jednostkę administracyjną o charakterze pomocniczym podaje się dominia (wiejskie) i magistraty (miejskie). Rozporządzenia z 1848 r. uznały urzędy dominialne za organa tymczasowe sprawujące władzę na koszt i w imieniu państwa a nie dziedzica. Zniesiono je w 1855 r. a ich terytoria podzielono na gminy wiejskie i obszary dworskie.

  • P46i_forms_part_of some administrative_type_283

As Subject:
predicate object
isDefinedBy the Kingdom of Galicia and Lodomeria (1849-1866)
comment "Niekiedy jako najniższą jednostkę administracyjną o charakterze pomocniczym podaje się dominia (wiejskie) i magistraty (miejskie). Rozporządzenia z 1848 r. uznały urzędy dominialne za organa tymczasowe sprawujące władzę na koszt i w imieniu państwa a nie dziedzica. Zniesiono je w 1855 r. a ich terytoria podzielono na gminy wiejskie i obszary dworskie."@pl
label "commune (the Kingdom of Galicia and Lodomeria (1849-1866))"@en
"gmina (Królestwo Galicji i Lodomerii (1849-1866))"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
hasExternalIdentifier "279"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_10