provincial capital (the Kingdom of Galicia and Lodomeria (1849-1866))

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_286


provincial capital (the Kingdom of Galicia and Lodomeria (1849-1866))
stolica obszaru administracyjnego (Królestwo Galicji i Lodomerii (1849-1866))


Kraków i Lwów podlegały odpowiednio namiestnictwu we Lwowie i rządowi krajowemu w Krakowie

As Subject:
predicate object
isDefinedBy the Kingdom of Galicia and Lodomeria (1849-1866)
comment "Kraków i Lwów podlegały odpowiednio namiestnictwu we Lwowie i rządowi krajowemu w Krakowie"@pl
label "provincial capital (the Kingdom of Galicia and Lodomeria (1849-1866))"@en
"stolica obszaru administracyjnego (Królestwo Galicji i Lodomerii (1849-1866))"@pl
type owl:Class
subClassOf tsyrkul-provincial capital (the Kingdom of Galicia and Lodomeria (1849-1866))
hasExternalIdentifier "286"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_40