provincial capital

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_286


provincial capital
stolica obszaru administracyjnego


Kraków i Lwów podlegały odpowiednio namiestnictwu we Lwowie i rządowi krajowemu w Krakowie

As Subject:
predicate object
isDefinedBy the Kingdom of Galicia and Lodomeria (1849-1866)
comment "Kraków i Lwów podlegały odpowiednio namiestnictwu we Lwowie i rządowi krajowemu w Krakowie"@pl
label "provincial capital"@en
"stolica obszaru administracyjnego"@pl
type owl:Class
subClassOf tsyrkul-provincial capital
hasExternalIdentifier "286"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_40