province

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_287


obszar administracyjny
province


Galicja była początkowo, w latach 1850-1854 podzielona na 3 okręgi (Regierungsbezirke): Lwów, Kraków, Stanisławów. Następnie po 1854 r. na dwa: Lwów (Statthalterei) oraz Kraków (Landesregierung). Rząd krajowy w Krakowie został zniesiony w 1867 r.

  • BFO_0000050 some administrative_type_288

As Subject:
predicate object
isDefinedBy the Kingdom of Galicia and Lodomeria (1849-1866)
comment "Galicja była początkowo, w latach 1850-1854 podzielona na 3 okręgi (Regierungsbezirke): Lwów, Kraków, Stanisławów. Następnie po 1854 r. na dwa: Lwów (Statthalterei) oraz Kraków (Landesregierung). Rząd krajowy w Krakowie został zniesiony w 1867 r."@pl
label "obszar administracyjny"@pl
"province"@en
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
hasExternalIdentifier "287"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_50