province (the Kingdom of Galicia and Lodomeria (1849-1866))

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_287


obszar administracyjny (Królestwo Galicji i Lodomerii (1849-1866))
province (the Kingdom of Galicia and Lodomeria (1849-1866))


Galicja była początkowo, w latach 1850-1854 podzielona na 3 okręgi (Regierungsbezirke): Lwów, Kraków, Stanisławów. Następnie po 1854 r. na dwa: Lwów (Statthalterei) oraz Kraków (Landesregierung). Rząd krajowy w Krakowie został zniesiony w 1867 r.

As Subject:
predicate object
isDefinedBy the Kingdom of Galicia and Lodomeria (1849-1866)
comment "Galicja była początkowo, w latach 1850-1854 podzielona na 3 okręgi (Regierungsbezirke): Lwów, Kraków, Stanisławów. Następnie po 1854 r. na dwa: Lwów (Statthalterei) oraz Kraków (Landesregierung). Rząd krajowy w Krakowie został zniesiony w 1867 r."@pl
label "obszar administracyjny (Królestwo Galicji i Lodomerii (1849-1866))"@pl
"province (the Kingdom of Galicia and Lodomeria (1849-1866))"@en
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
hasExternalIdentifier "287"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_50