district government (The Free State of Prussia)

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_29


Regierung
district government (The Free State of Prussia)
rejencja (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))


Utworzona w 1808 roku jako pierwszy stopień reform administracyjnych państwa wprowadzonych przez Steina i Hardenberga

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Free State of Prussia
equivalentClass district government (The Kingdom of Prussia (1806-1919))
comment "Utworzona w 1808 roku jako pierwszy stopień reform administracyjnych państwa wprowadzonych przez Steina i Hardenberga"@pl
altLabel "okręg rejencyjny"@pl
"regencja"@pl
label "Regierung"@de
"district government (The Free State of Prussia)"@en
"rejencja (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
seeAlso "http://gov.genealogy.net/types.owl#46"^^
hasExternalIdentifier "29"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_50