manorial demesne

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_4


manorial demesne
obszar dworski


Obszary dworskie utrzymały się najdłużej na Śląsku oraz w województwach zachodnich, pomorskim i poznańskim, gdzie zostały zniesione na podstawie tzw. ustawy scaleniowej z 1933 r. oraz rozporządzeń wykonawczych z 1934 r.

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Second Polish Republic
comment "Obszary dworskie utrzymały się najdłużej na Śląsku oraz w województwach zachodnich, pomorskim i poznańskim, gdzie zostały zniesione na podstawie tzw. ustawy scaleniowej z 1933 r. oraz rozporządzeń wykonawczych z 1934 r."@pl
label "manorial demesne"@en
"obszar dworski"@pl
type owl:Class
subClassOf municipality
seeAlso "http://gov.genealogy.net/types.owl#108"^^
"https://www.wikidata.org/wiki/Q451019"^^
hasExternalIdentifier "4"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_10