uyezd (Russian Empire (1775-1917))

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_50


powiat (Cesarstwo Rosyjskie (1775-1917))
uyezd (Russian Empire (1775-1917))
округ
уезд


Niekiedy zamiasto określenia powiat używano określenia okręg

  • P46i_forms_part_of some administrative_type_51

As Subject:
predicate object
isDefinedBy Russian Empire (1775-1917)
comment "Niekiedy zamiasto określenia powiat używano określenia okręg"@pl
label "powiat (Cesarstwo Rosyjskie (1775-1917))"@pl
"uyezd (Russian Empire (1775-1917))"@en
"округ"@ru
"уезд"@ru
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
seeAlso Uyezd
240
Q1364324
hasExternalIdentifier "50"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_30