uyezd

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_50


powiat
uyezd
округ
уезд


Niekiedy zamiasto określenia powiat używano określenia okręg

  • BFO_0000050 some administrative_type_51

As Subject:
predicate object
isDefinedBy Russian Empire (1775-1917)
comment "Niekiedy zamiasto określenia powiat używano określenia okręg"@pl
label "powiat"@pl
"uyezd"@en
"округ"@ru
"уезд"@ru
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
seeAlso Uyezd
240
Q1364324
hasExternalIdentifier "50"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_30