oblast (Russian Empire (1775-1917))

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_51


oblast (Russian Empire (1775-1917))
obwód (Cesarstwo Rosyjskie (1775-1917))
область


Obwody występowały jako jednostka pośrednia między namiestnictwem lub gubernią a powiatem w przypadku rozległych jednostek terytorialnych

  • P46i_forms_part_of some administrative_type_52

As Subject:
predicate object
isDefinedBy Russian Empire (1775-1917)
comment "Obwody występowały jako jednostka pośrednia między namiestnictwem lub gubernią a powiatem w przypadku rozległych jednostek terytorialnych"@pl
altLabel "county"@en
"region"@en
label "oblast (Russian Empire (1775-1917))"@en
"obwód (Cesarstwo Rosyjskie (1775-1917))"@pl
"область"@ru
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
seeAlso Oblast
38
Q7075127
hasExternalIdentifier "51"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_40