oblast

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_51


oblast
obwód
область


Obwody występowały jako jednostka pośrednia między namiestnictwem lub gubernią a powiatem w przypadku rozległych jednostek terytorialnych

  • BFO_0000050 some administrative_type_52

As Subject:
predicate object
isDefinedBy Russian Empire (1775-1917)
comment "Obwody występowały jako jednostka pośrednia między namiestnictwem lub gubernią a powiatem w przypadku rozległych jednostek terytorialnych"@pl
altLabel "county"@en
"region"@en
label "oblast"@en
"obwód"@pl
"область"@ru
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
seeAlso Oblast
38
Q7075127
hasExternalIdentifier "51"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_40