governorate-general

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_56


generalne gubernatorstwo
governorate-general
генерал-губернаторство


Była to jednostka skupiająca kilka guberni. Poziom ten nie obejmował całego państwa, gdyż generalne gubernatorstwa były organizowane głównie na teranach przygranicznych; jednostką równoważną na tym poziomie było namiestnictwo kaukaskie

  • BFO_0000050 some administrative_type_57

As Subject:
predicate object
isDefinedBy Russian Empire (1775-1917)
comment "Była to jednostka skupiająca kilka guberni. Poziom ten nie obejmował całego państwa, gdyż generalne gubernatorstwa były organizowane głównie na teranach przygranicznych; jednostką równoważną na tym poziomie było namiestnictwo kaukaskie"@pl
label "generalne gubernatorstwo"@pl
"governorate-general"@en
"генерал-губернаторство"@ru
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
seeAlso Governorate-General_(Russian_Empire)
Q671370
hasExternalIdentifier "56"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_60
map_symbol_70