rural district (The Kingdom of Prussia (1713-1805))

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_75


Landkreis
powiat ziemski (Królestwo Prus (1713-1805))
rural district (The Kingdom of Prussia (1713-1805))


Od 1701 Landkreis jako jednostka administracyjna początkowo w Brandenburgii; od 1716 na Pomorzu, 1740 na Śląsku, 1752 w Prusach Wschodnich, 1772 Prusach Zachodnich, 1793 w Prusach Południowych i 1795 w Prusach Nowo Wschodnich

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Kingdom of Prussia (1713-1805)
comment "Od 1701 Landkreis jako jednostka administracyjna początkowo w Brandenburgii; od 1716 na Pomorzu, 1740 na Śląsku, 1752 w Prusach Wschodnich, 1772 Prusach Zachodnich, 1793 w Prusach Południowych i 1795 w Prusach Nowo Wschodnich"@pl
label "Landkreis"@de
"powiat ziemski (Królestwo Prus (1713-1805))"@pl
"rural district (The Kingdom of Prussia (1713-1805))"@en
type owl:Class
subClassOf district (The Kingdom of Prussia (1713-1805))
seeAlso "http://gov.genealogy.net/types.owl#32"^^
"https://www.wikidata.org/wiki/Q106658"^^
hasExternalIdentifier "75"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_30