circut (The Kingdom of Prussia (1713-1805))

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_76


circut (The Kingdom of Prussia (1713-1805))
miejski okręg inspekcji podatkowej (Królestwo Prus (1713-1805))


Dla miast utworzono okręgi inspekcji podatkowych, które nie pokrywały się z wiejskimi powiatami. Okręgi dominalne w Prusach Książęcych.

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Kingdom of Prussia (1713-1805)
comment "Dla miast utworzono okręgi inspekcji podatkowych, które nie pokrywały się z wiejskimi powiatami. Okręgi dominalne w Prusach Książęcych."@pl
label "circut (The Kingdom of Prussia (1713-1805))"@en
"miejski okręg inspekcji podatkowej (Królestwo Prus (1713-1805))"@pl
type owl:Class
subClassOf district (The Kingdom of Prussia (1713-1805))
hasExternalIdentifier "76"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_30