circut

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_76


circut
miejski okręg inspekcji podatkowej


Dla miast utworzono okręgi inspekcji podatkowych, które nie pokrywały się z wiejskimi powiatami. Okręgi dominalne w Prusach Książęcych.

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Kingdom of Prussia (1713-1805)
comment "Dla miast utworzono okręgi inspekcji podatkowych, które nie pokrywały się z wiejskimi powiatami. Okręgi dominalne w Prusach Książęcych."@pl
label "circut"@en
"miejski okręg inspekcji podatkowej"@pl
type owl:Class
subClassOf district
hasExternalIdentifier "76"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_30