land

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_81


land
ziemia


Korona: nie zawsze występuje; wedle literatury po około poł. XV w. ziemie, które zachowały cała strukturę urzędów ziemskich (razem z wojewodą) przekształciły się w województwa; te, których struktura była niepełna nie zmieniły się

  • BFO_0000050 some administrative_type_82

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Polish-Lithuanian Commonwealth (1569-1795)
comment "Korona: nie zawsze występuje; wedle literatury po około poł. XV w. ziemie, które zachowały cała strukturę urzędów ziemskich (razem z wojewodą) przekształciły się w województwa; te, których struktura była niepełna nie zmieniły się"@pl
label "land"@en
"ziemia"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
seeAlso "https://www.wikidata.org/wiki/Q2560367"^^
hasExternalIdentifier "81"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_40