province (The Polish-Lithuanian Commonwealth (1569-1795))

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_83


province (The Polish-Lithuanian Commonwealth (1569-1795))
prowincja (Rzeczpospolita Obojga Narodów (1569-1795))


Korona: prowincja wielkopolska i małopolska

  • P46i_forms_part_of some administrative_type_84

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Polish-Lithuanian Commonwealth (1569-1795)
comment "Korona: prowincja wielkopolska i małopolska"@pl
label "province (The Polish-Lithuanian Commonwealth (1569-1795))"@en
"prowincja (Rzeczpospolita Obojga Narodów (1569-1795))"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
hasExternalIdentifier "83"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_60