church

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_103


church
kościół


A church could be a separate settlement in the past (rarely, one can note its existence during and early modern era), however usually it, understood as a building, constituted a part of a locality.
Kościół mógł być w przeszłości odrębną jednostką osadniczą (rzadko, spotyka się w okresie staropolskim), najczęściej jednak wchodzi w skład miejscowości jako budowla.

  • P46_is_composed_of some settlement_type_120

  • featureCode value S.CH

  • hasProperFunction value function12

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
Wiesława Duży
creator Bogumił Szady
isDefinedBy "Church is a locality, where the main role is played by the church (sacral building)."@en
"Kościół jest to miejscowość, w której główną rolę pełni kościół jako obiekt sakralny."@pl
prefLabel "church"@en
"kościół"@pl
altLabel "ecclesia"@la
label "church"@en
"kościół"@pl
type owl:Class
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "aedes"@la
"cerkiew"@pl
"die Kirche"@de
"domus Dei"@la
"fanum"@la
"kaplica"@pl
"templum"@la
"świątynia"@pl
comment "A church could be a separate settlement in the past (rarely, one can note its existence during and early modern era), however usually it, understood as a building, constituted a part of a locality."@en
"Kościół mógł być w przeszłości odrębną jednostką osadniczą (rzadko, spotyka się w okresie staropolskim), najczęściej jednak wchodzi w skład miejscowości jako budowla."@pl
subClassOf improper dwelling
hasExternalIdentifier "103"^^