improper dwelling

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/object_12


improper dwelling
niewłaściwa miejscowość


Miejscowość właściwa jest taką miejscowością, której funkcja podstawowa nie polega na byciu miejscem zamieszkania.

As Subject:
predicate object
isPartOfPartition classification of settlement units with respect to function
comment "Miejscowość właściwa jest taką miejscowością, której funkcja podstawowa nie polega na byciu miejscem zamieszkania."@pl
label "improper dwelling"@en
"niewłaściwa miejscowość"@pl
type owl:Class
subClassOf dwelling