vogt-owned-settlement

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_110


vogt-owned-settlement
wójtostwo


O odrębności wójtostwa decyduje kryterium nazewnicze, które jest efektem jego statusu prawnego.
Vogt-owned-settlement is distinguished on the basis of its name, which results from its legal status.

  • hasProperFunction value function1

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
Wiesława Duży
creator Tomasz Związek
isDefinedBy "Vogt-owned-settlement is the area of land owned by the vogt (ger Schultheiß) which is either a separate locality or a separate part of another locality."@en
"Wójtostwo to obszar zajmowany przez ziemię należącą do sołtysa (wójta), będący osobną miejscowością lub wydzieloną częścią miejscowości."@pl
prefLabel "vogt-owned-settlement"@en
"wójtostwo"@pl
altLabel "die Vogtei"@de
label "vogt-owned-settlement"@en
"wójtostwo"@pl
type owl:Class
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "grunt"@pl
"majątek"@pl
"posiadłość"@pl
"sołectwo"@pl
"zagroda"@pl
comment "O odrębności wójtostwa decyduje kryterium nazewnicze, które jest efektem jego statusu prawnego."@pl
"Vogt-owned-settlement is distinguished on the basis of its name, which results from its legal status."@en
subClassOf special dwelling
(mereologically) simple human settlement
hasExternalIdentifier "110"^^