special dwelling

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#object_1001


dedykowana miejscowość
special dwelling


Miejscowość jest dedykowana jeżeli jest przeznaczona do zamieszkiwania przez określoną grupę osób.

As Subject:
predicate object
isPartOfPartition classification of settlement units with respect to usage
comment "Miejscowość jest dedykowana jeżeli jest przeznaczona do zamieszkiwania przez określoną grupę osób."@pl
label "dedykowana miejscowość"@pl
"special dwelling"@en
type owl:Class
subClassOf dwelling