sea harbour

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_115


port morski - obiekt
sea harbour


Port morski określa funkcję, jako pełni miejscowość, np. Gdynia jest miastem portowym (określenie z Bystrzyckiego), ale „port” (niekoniecznie morski) również może być miejscowością (patrz: Koeniglicher Hafen k. Torunia). Niektóre portowe miasta niemieckie zawierają „port” (niem. „-hafen”) w nazwie własnej (np. Osternothafen dziś: Chorzelin, id prng: 178058).
Sea harbour defines the function of the locality, e.g. Gdynia is a "harbour city" (in Bystrzycki's register), but the "harbour" (not necessarily at sea) may also be a locality (see: Koeniglicher Hafen near Toruń). Some harbours in Germany contain a "harbour" (German "-hafen") suffix in their own name (e.g. Osternothafen today: Chorzelin, id :: prng 178058).

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
Wiesława Duży
creator Tomasz Panecki
isDefinedBy "Port morski to przybrzeżny obszar wodny wraz z infrastrukturą przeznaczony dla obsługi statków."@pl
"Sea harbour is an area consisting of coastal waters together with artificial structures designed for the ship service."@en
prefLabel "port morski"@pl
"sea harbour"@en
comment "Port morski określa funkcję, jako pełni miejscowość, np. Gdynia jest miastem portowym (określenie z Bystrzyckiego), ale „port” (niekoniecznie morski) również może być miejscowością (patrz: Koeniglicher Hafen k. Torunia). Niektóre portowe miasta niemieckie zawierają „port” (niem. „-hafen”) w nazwie własnej (np. Osternothafen dziś: Chorzelin, id prng: 178058)."@pl
"Sea harbour defines the function of the locality, e.g. Gdynia is a "harbour city" (in Bystrzycki's register), but the "harbour" (not necessarily at sea) may also be a locality (see: Koeniglicher Hafen near Toruń). Some harbours in Germany contain a "harbour" (German "-hafen") suffix in their own name (e.g. Osternothafen today: Chorzelin, id :: prng 178058)."@en
label "port morski - obiekt"@pl
"sea harbour"@en
type owl:Class
subClassOf building
seeAlso Port
Q15310171
"przybrzeżny obszar wodny, odpowiednio pogłębiony, osłonięty przed wiatrem i falą, przeznaczony dla postoju statków, wyposażony w specjalne urządzenia służące do ich załadowywania, wyładowywania, zaopatrzenia i naprawy; miasto nabrzeżne, w którym jest także miejsce postoju statków."@pl
"t. 2, cz. 2. s. 929: część można między ziemią zamknięta, do którey okręty wchodzą o od burzy morskiey bezpieczeństwo znayduią"@pl
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hasExternalIdentifier "115"^^