building

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/object_23


As Subject:
predicate object
isDefinedBy "Budynek jest to przedmiot trwający w czasie, który został wytworzony lub wykorzystany w celu odgraniczenia pewnej przestrzeni (“wewnątrz") od innej przestrzeni (“zewnątrz”)."@pl
label "budynek"@pl
"building"@en
type owl:Class
subClassOf construction
seeAlso 17
"http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/budynek.html"^^