tourist shelter

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_117


schronisko turystyczne - obiekt
tourist shelter


Although tourist shelter is nowadays classified as a kind of village (PRNG, DBTO10k), it seems that the tourist shelters were not considered localites in the period of our interest. This is due to the lack of this category in Bystrzycki's register, as well as the way of presentation on the maps: without the particular name, only symbol and explanatory abbreviation. Conceptually, this category is similar to shepherd's huts and inns (see: example).
Mimo że dziś figuruje jako rodzaj miejscowości (PRNG, BDOT10k), wydaje się, że schronisko turystyczne nie było w interesującym nas okresie uznawane za miejscowość. Świadczy o tym brak wyróżnienia tej kategorii w spisie Bystrzyckiego, jak również sposób prezentacji na mapach: bez nazwy własnej, jedynie sygnatura i skrótem objaśniającym. Pojęciowo kategoria zbliżona do szałasów pasterskich i karczem (patrz przykład).

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Tomasz Panecki
isDefinedBy "Schronisko turystyczne to budynek na szlaku turystycznym służący jako miejsce odpoczynku i noclegu dla turystów."@pl
"Tourist shelter is a building on the tourist trail that serves as a place of rest and accommodation for tourists."@en
prefLabel "schronisko turystyczne"@pl
"tourist shelter"@en
label "schronisko turystyczne - obiekt"@pl
"tourist shelter"@en
type owl:Class
seeAlso Mountain_hut
schroniskoTurystyczne
Q182676
"1] miejsce, gdzie można się schronić, czuć bezpiecznie, schronienie; [2] budynek położony na szlaku turystycznym z dala od osiedli ludzkich, służący jako miejsce odpoczynku i noclegu dla turystów (podróżnych); [3] przytułek, zakład dla bezdomnych, starców"@pl
"budynek na szlaku turystycznym służący jako miejsce odpoczynku i noclegu dla turystów (kategorie: budynki, budowle i urządzenia; kompleksu użytkowania terenu, miejscowości)"@pl
"t. 5, s. 201 – mieysce do schronienia"@pl
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "karczma"@pl
"schronisko"@pl
"schronisko górskie"@pl
"stacja turystyczna"@pl
"szałas"@pl
comment "Although tourist shelter is nowadays classified as a kind of village (PRNG, DBTO10k), it seems that the tourist shelters were not considered localites in the period of our interest. This is due to the lack of this category in Bystrzycki's register, as well as the way of presentation on the maps: without the particular name, only symbol and explanatory abbreviation. Conceptually, this category is similar to shepherd's huts and inns (see: example)."@en
"Mimo że dziś figuruje jako rodzaj miejscowości (PRNG, BDOT10k), wydaje się, że schronisko turystyczne nie było w interesującym nas okresie uznawane za miejscowość. Świadczy o tym brak wyróżnienia tej kategorii w spisie Bystrzyckiego, jak również sposób prezentacji na mapach: bez nazwy własnej, jedynie sygnatura i skrótem objaśniającym. Pojęciowo kategoria zbliżona do szałasów pasterskich i karczem (patrz przykład)."@pl
subClassOf housing building
hasExternalIdentifier "117"^^