housing building

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#object_50


As Subject:
predicate object
isDefinedBy "Budynek mieszkalny jest to budynek, w którym odgraniczona przestrzeń (“wewnątrz") jest przeznaczona do przebywania ludzi."@pl
label "budynek mieszkalny"@pl
"housing building"@en
type owl:Class
subClassOf building
seeAlso BuildingResidential