sawmill

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_133


sawmill
tartak - obiekt


In most analysed cases, if the sawmill was morphologically distinct, it had the same name as the neighboring village or another locality, such as: forester's lodge. Occasionally it had its particular name.
W większości analizowanych przypadków, jeżeli tartak był odrębny morfologicznie, to miał tę samą nazwę, co sąsiadująca wieś lub inna miejscowość, np. leśniczówka. Sporadycznie cechowała go odrębność nazewnicza.

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Bogumił Szady
isDefinedBy "Obiekt lub zespół obiektów gospodarczych często zlokalizowanych w lesie lub jego pobliżu, gdzie dokonuje się przerobu drewna okrągłego na tarcicę w procesie przecierania (tarcia)."@pl
"Sawmill is an industrial facility often located within or near the forest, where wood is processed into sawn timber in the wiping process."@en
prefLabel "sawmill"@en
"tartak"@pl
altLabel "das Sägewerk (de), lesopilnyi zawod (ru)"^^
label "sawmill"@en
"tartak - obiekt"@pl
type owl:Class
seeAlso "#Orgelbrand, t. 14, s. 412: pilarnia, machina do piłowania drzewa, której główną częścią składową jest piła, poruszana siłą wody lub pary. Tartaki istnieją już od wieku XIV, a obecnie stanowią machiny niekiedy bardzo zawiłe, które robotę wykonywają szybko i dokładnie"@pl
"t. 3, s. 607: młyn do tarcia drzew na tarcice, dyle"@pl
"t. 7, s. 29: Pilarnia, młyn do tarcia drzewa na tarcice, dyle: Tartak wodny, parowy"@pl
"zakład przemysłowy zajmujący się przecieraniem drewna na tarcicę"@pl
"«zakład zajmujący się rozpiłowywaniem kłód na tarcicę oraz przerobem tarcicy na różne elementy»"@pl
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "młyn (pl), piła (pl),die Säge (de), osada młyńska (pl), osada leśna (pl)"^^
comment "In most analysed cases, if the sawmill was morphologically distinct, it had the same name as the neighboring village or another locality, such as: forester's lodge. Occasionally it had its particular name."@en
"W większości analizowanych przypadków, jeżeli tartak był odrębny morfologicznie, to miał tę samą nazwę, co sąsiadująca wieś lub inna miejscowość, np. leśniczówka. Sporadycznie cechowała go odrębność nazewnicza."@pl
subClassOf building
hasExternalIdentifier "133"^^