peat mine

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_134


peat mine
torfiarnia - obiekt


In all the analysed cases, in Bystrzycki's register, peat mines had the same names as the locality nearby: village and peat mine, manor and peat mine.
We wszystkich analizowanych przypadkach z tzw. skorowidza Bystrzyckiego z 1931 r. torfiarnie posiadały takie same nazwy jak osada lub osady leżąca obok niej (wieś i torfiarnia, folwark i torfiarnia).

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Bogumił Szady
isDefinedBy "Peat mine is a mine where a peat is mined"@en
"Torfiarnia (obiekt) jest to kopalnia torfu."@pl
prefLabel "peat mine"@en
"torfiarnia"@pl
label "peat mine"@en
"torfiarnia - obiekt"@pl
type owl:Class
seeAlso "kopalnia torfu"@pl
"t. 7, s. 85: kopalnia torfu, torfowisko eksploatowane"@pl
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "torfowisko (pl)"^^
comment "In all the analysed cases, in Bystrzycki's register, peat mines had the same names as the locality nearby: village and peat mine, manor and peat mine."@en
"We wszystkich analizowanych przypadkach z tzw. skorowidza Bystrzyckiego z 1931 r. torfiarnie posiadały takie same nazwy jak osada lub osady leżąca obok niej (wieś i torfiarnia, folwark i torfiarnia)."@pl
subClassOf building
hasExternalIdentifier "134"^^