brewery

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_135


brewery
browar - obiekt


At the very beginning, breweries had been situated only within bigger settlement unit and had not had an individual name. Some of these had only a name corresponding to the owner's name, which was frequently changed. Subsequently, particular names were assigned to breweries; often in the form of trademarks, however the process of integrating the breweries under one trademark originated relatively early/ quickly. One may not find a difference between brewery and distillery in historical sources.
Browary początkowo mieściły się wyłącznie w obrębie większych jednostek osadniczych i nie miały własnej nazwy, ew. nazwę wywiedzioną od nazwiska właściciela, często zmienianą. Z czasem browary zaczęły mieć własne nazwy, często w postaci znaków handlowych, jednakże dość szybko zaczął się proces łączenia się browarów pod wspólną nazwą. Źródłowo zdarza się brak rozróżnienia gorzelni i browaru.

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Wiesława Duży
creator Anna Orłowska
isDefinedBy "Brewery is a factory producing beer, as well as a complex of buildings established for production and accomodation for factory workers."@en
"Browar jest to zakład wytwarzający piwo jak również zespół budynków przeznaczonych na cele produkcyjne i mieszkalne dla obsługi zakladu."@pl
prefLabel "brewery"@en
"browar - obiekt"@pl
altLabel "Bierbrauerei"@de
"Brauerei"@de
"Brauhaus"@de
"braxatorium"@la
"piwowarnia"@pl
"пивоварня"@ru
label "brewery"@en
"browar - obiekt"@pl
type owl:Class
seeAlso Brewery
300006341
Q131734
"t. 1, cz.12, s. 272: Browar, budynek, gdzie się piwo warzy, piwowarnia, mielcuch"@pl
"t. 2, s. 455-456: budynek, w którym się warzy piwo, piwowarnia"@pl
"zakład produkujący piwo"@pl
"zakład przemysłowy, w którym wyrabia się piwo; wytwórnia piwa"@pl
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "mielcuch"@pl
"warzelnia"@pl
comment "At the very beginning, breweries had been situated only within bigger settlement unit and had not had an individual name. Some of these had only a name corresponding to the owner's name, which was frequently changed. Subsequently, particular names were assigned to breweries; often in the form of trademarks, however the process of integrating the breweries under one trademark originated relatively early/ quickly. One may not find a difference between brewery and distillery in historical sources."@en
"Browary początkowo mieściły się wyłącznie w obrębie większych jednostek osadniczych i nie miały własnej nazwy, ew. nazwę wywiedzioną od nazwiska właściciela, często zmienianą. Z czasem browary zaczęły mieć własne nazwy, często w postaci znaków handlowych, jednakże dość szybko zaczął się proces łączenia się browarów pod wspólną nazwą. Źródłowo zdarza się brak rozróżnienia gorzelni i browaru."@pl
subClassOf building
hasExternalIdentifier "135"^^