brickyard

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_136


brickyard
cegielnia - obiekt


In each case analysed, a brickyard with a particular name has been located near a village, a city or a town, or a settlement with the same name. If it was an integral part of a superior locality, it had not been given a proper name. (One should remember that exporting produced goods outside the area of production was difficult).
We wszystkich analizowanych przypadkach jeżeli cegielnia jest odrębną miejscowością, to znajduje się w pobliżu wsi, miasta lub osady o tej samej nazwie. Jeśli znajduje się w obrębie większej miejscowości to dość długo nie ma nazwy własnej. (Trudności w eksporcie towaru poza miejsce wyrobu.)

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Wiesława Duży
creator Anna Orłowska
isDefinedBy "Brickyard is a factory where bricks and other ceramic building materials and elements are being produced together with a complex of buildings established for production and houses for factory workers."@en
"Cegielnia jest to zakład wytwarzający cegły oraz ew. inne ceramiczne elementy budowlane jak również zespół budynków przeznaczonych na cele produkcyjne i mieszkalne dla obsługi zakładu."@pl
prefLabel "brickyard"@en
"cegielnia"@pl
altLabel "Ziegelei"@de
"cegielnica"@pl
"кирпичный завод"@ru
label "brickyard"@en
"cegielnia - obiekt"@pl
type owl:Class
seeAlso 300006278
Q198632
"t. 1, cz. 1, s. 221: Cegielnia, Cegielnica, budynek z piecem od palenia cegieł, die Ziegelscheune, der Ziegelofen"@pl
"t. 3, s. 142: cegielnia – miejsce wyrobu cegieł"@pl
"wytwórnia cegly oraz innych materiałów budowlanych z gliny: dachówek, sączków (drenów), kafli, klinkierów, płytek itp."@pl
"wytwórnia cegły oraz innych materiałów budowlanych z gliny"@pl
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "Ziegelscheune"@de
comment "In each case analysed, a brickyard with a particular name has been located near a village, a city or a town, or a settlement with the same name. If it was an integral part of a superior locality, it had not been given a proper name. (One should remember that exporting produced goods outside the area of production was difficult)."@en
"We wszystkich analizowanych przypadkach jeżeli cegielnia jest odrębną miejscowością, to znajduje się w pobliżu wsi, miasta lub osady o tej samej nazwie. Jeśli znajduje się w obrębie większej miejscowości to dość długo nie ma nazwy własnej. (Trudności w eksporcie towaru poza miejsce wyrobu.)"@pl
subClassOf building
hasExternalIdentifier "136"^^