distillery

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_139


distillery
gorzelnia - obiekt


Distillery may have its own name - usually related to the factory name or a trademark - however it is not nocessary. As a separate locality, it may - however it is not obligatory - be located near a village, a city or a town, or a settlement sharing the same name. One may not find a difference between brewery and distillery in historical sources.
Gorzelnie znajdujące się w obrębie miast mogą, ale nie muszą mieć własnej nazwy, zazwyczaj nazwa ta powiązana jest z nazwą firmy, znakiem firmowym. Jeśli jest odrębną miejscowością to może ale nie musi znajdować się w pobliżu wsi, miasta lub osady o tej samej nazwie. Źródłowo zdarza się brak rozróżnienia gorzelni i browaru.

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Wiesława Duży
creator Bogumił Szady
isDefinedBy "Distillery is a factory where alcohol and spirits requiring distillation whilst manufacturing are produced."@en
"Gorzelnia jest to zakład wytwarzający spirytus oraz napoje alkoholowe o wysokiej zawartości alkoholu, wymagające w trakcie procesu produkcyjnego destylacji."@pl
prefLabel "distillery"@en
"gorzelnia"@pl
altLabel "Brantweinbrennerei"@de
"Brennerei"@de
"Brennhaus"@de
"Destillerie"@de
"gorzalnia"@pl
"винокуренныйзавод"@ru
"винокурня"@ru
label "distillery"@en
"gorzelnia - obiekt"@pl
type owl:Class
seeAlso 300006346
Q1251750
"t. 1, cz. 2, s. 54: Gorzalnia, gorzelnia, budowanie do palenia gorzałki (pospolicie zowią: browarem, ale borwar na piwo iest.)"@pl
"zakład przemysłowy produkujący alkohol etylowy"@pl
"zakład przemysłowy produkujący spirytus i wódki głównie z kartofli lub zboża"@pl
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "browar"@pl
comment "Distillery may have its own name - usually related to the factory name or a trademark - however it is not nocessary. As a separate locality, it may - however it is not obligatory - be located near a village, a city or a town, or a settlement sharing the same name. One may not find a difference between brewery and distillery in historical sources."@en
"Gorzelnie znajdujące się w obrębie miast mogą, ale nie muszą mieć własnej nazwy, zazwyczaj nazwa ta powiązana jest z nazwą firmy, znakiem firmowym. Jeśli jest odrębną miejscowością to może ale nie musi znajdować się w pobliżu wsi, miasta lub osady o tej samej nazwie. Źródłowo zdarza się brak rozróżnienia gorzelni i browaru."@pl
subClassOf building
hasExternalIdentifier "139"^^