forest settlement

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_36


forest settlement
osada leśna


Osada leśna powstawała z reguły jako odrębna, niewielka miejscowość, położona w obrębie lub na skraju obszaru leśnego.
The forest settlements were usually formed as a separate, small locality, located within or near the forest.

  • hasProperFunction value function4

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
Wiesława Duży
creator Tomasz Panecki
Wiesław Ostrowski
Izabela Karsznia
isDefinedBy "A forest settlement is a small settlement located within or at the boundaries of a forest area, inhabited by people involved in administration, exploitation, or availing the surrounding forest areas."@en
"Osada leśna jest to niewielka osada położona w obrębie lub na skraju obszaru leśnego, zamieszkała przez ludność związaną z administrowaniem, eksploatacją lub wykorzystywaniem otaczających obszarów leśnych."@pl
hiddenLabel "Forestrey"@de
"Forst Amt"@de
"Jagerhaus"@de
"gajówka"@pl
"leśnictwo"@pl
"leśniczówka"@pl
"nadleśnictwo"@pl
prefLabel "forest settlement"@en
"osada leśna"@pl
comment "Osada leśna powstawała z reguły jako odrębna, niewielka miejscowość, położona w obrębie lub na skraju obszaru leśnego."@pl
"The forest settlements were usually formed as a separate, small locality, located within or near the forest."@en
label "forest settlement"@en
"osada leśna"@pl
type owl:Class
subClassOf settlement
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hasExternalIdentifier "36"^^