forest settlement of a village

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_69


forest settlement of a village
osada leśna wsi


Brak oficjalnej definicji w "Ustawie o nazwach urzędowych miejscowości i jednostek fizjograficznych".
No official definition in the "Act on official names of localities and physiographic units".
Są 233 takie obiekty w Polsce, świętokrzyskie, północnym lubelskim, północnym lubuskim, Borach Tucholskich.
There are 233 forest settlements of a village in Poland, mainly in Świętokrzyskie northern part of Lubelskie, northern part of Lubuskie voivodships as well as in "Bory Tuchulskie" (Pomorskie voivodship).

  • hasProperFunction value function4

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Wiesław Ostrowski
Izabela Karsznia
isDefinedBy "Forest settlement of a village is a forest settlement which is an integral part of a village."@en
"Osada leśna wsi to osada leśna stanowiąca integralną część wsi."@pl
altLabel "osada przemysłowa (pl)"^^
label "forest settlement of a village"@en
"osada leśna wsi"@pl
type owl:Class
seeAlso osadaLesnaWsi
Q41970180
"t. 20. s.47: Osady przemysłowe - osiedla dla robotników i rzemieślników zakładane XVIII – XIX w. w związku z dokonującym się procesem uprzemysłowienia, niekiedy zwane osadami fabrycznymi; zwykle osady przemysłowe obejmowały zarówno zakłady przemysłowe jak i związane z nimi kolonie domów mieszkalnych. Na ziemiach polskich powstawały od końca XVIII wieku jako osady prywatne bądź rządowe i stopniowo uzyskiwały prawa miejskie; w drugiej połowie XIX wieku termin „osady przemysłowe” zaczęto używać do wszelkich osiedli rozwijających się wokół zakładów przemysłowych; dzielnice mieszkaniowe, zwane koloniami lub domami fabrycznymi wznoszono w drugiej połowie XIX i w XX wieku przez wielkie zakłady przemysłowe w już istniejących miejscowościach dla robotników i urzędników niższego szczebla, zwykle o niskim standardzie i niewysokich czynszach."@pl
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "Ansiedlung"@de
"Kolonie"@de
"Ortschaft"@de
"Siedlung"@de
"conlocationen"@la
"kolonia"@pl
"miasteczko"@pl
"miejscowość"@pl
"osiedle"@pl
"sadyba"@pl
"settlement"@en
"zagroda włościańska"@pl
comment "Brak oficjalnej definicji w "Ustawie o nazwach urzędowych miejscowości i jednostek fizjograficznych"."@pl
"No official definition in the "Act on official names of localities and physiographic units"."@en
"Są 233 takie obiekty w Polsce, świętokrzyskie, północnym lubelskim, północnym lubuskim, Borach Tucholskich."@pl
"There are 233 forest settlements of a village in Poland, mainly in Świętokrzyskie northern part of Lubelskie, northern part of Lubuskie voivodships as well as in "Bory Tuchulskie" (Pomorskie voivodship)."@en
subClassOf forest settlement
district
hasExternalIdentifier "69"^^