train stop

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_45


przystanek kolejowy
train stop


Included as locality type in Bystrzycki's register in the abbreviation list (pol "kol."; "prz. k.");included on topographic maps marked with the explanatory abbreviation (pol "p."; ger "hp.");included in DBTO10k in the "objects related to communication" feature class (OIKM).
Występuje jako rodzaj miejscowości u Bystrzyckiego w spisie (prz. kol.; prz.. k.); na mapach jako „p.” – przystanek lub „hp.” (ger Haltepunkt). W BDOT10k w klasie obiekt związany z komunikacją.
dworzec kolejowy

  • P46_is_composed_of some settlement_type_119

  • featureCode value S.RSTP

  • hasProperFunction value function8

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Tomasz Panecki
isDefinedBy "Przystanek kolejowy (miejscowość) jest to osada, w której główną rolę odgrywa przystanek kolejowy (obiekt)."@pl
"Train stop (locality) is a settlement where the main role is played by a train stop (object)."@en
prefLabel "przystanek kolejowy"@pl
"train stop"@en
altLabel "Haltepunkt (de)"^^
label "przystanek kolejowy"@pl
"train stop"@en
type owl:Class
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "Stacja kolejowa"@pl
comment "Included as locality type in Bystrzycki's register in the abbreviation list (pol "kol."; "prz. k.");included on topographic maps marked with the explanatory abbreviation (pol "p."; ger "hp.");included in DBTO10k in the "objects related to communication" feature class (OIKM)."@en
"Występuje jako rodzaj miejscowości u Bystrzyckiego w spisie (prz. kol.; prz.. k.); na mapach jako „p.” – przystanek lub „hp.” (ger Haltepunkt). W BDOT10k w klasie obiekt związany z komunikacją."@pl
"dworzec kolejowy"@pl
subClassOf universal dwelling
transportation dwelling
(mereologically) simple human settlement
hasExternalIdentifier "45"^^